DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o registraci DPH

Živnostenský list

Všeobecné podmínky SSL

Všeobecné podmínky k přepravním příkazům Ormius s.r.o.
KONTAKTY
Tel: +420 572 631 684
  +420 572 631 685
Fax: +420 572 631 686
E-mail: ormius@ormius.cz