SLUŽBY
 
SILNIČNÍ DOPRAVA
 • mezinárodní silniční doprava export-import, přeprava celovozových i kusových zásilek
 • přeprava nebezpečného zboží v režimu ADR, vnitrostátně i po celém světě
 • přeprava nadrozměrných nákladů
 • přeprava sypkých komodit v rámci tuzemské i mezinárodní přepravy
 • přeprava kontejnerů
 • tuzemská silniční doprava - přeprava celovozových i kusových zásilek
NÁMOŘNÍ DOPRAVA
 • v exportním i importním směru z přístavů celého světa
 • standardní 20" a 40" kontejnery do maximálně 25t
 • speciální kontejnery flat, high cube, open top, mrazící
 • kombinovaná doprava zahrnuje železnici, námořní plavbu, silniční a leteckou dopravu
LETECKÁ DOPRAVA
 • exportní a importní leteckou dopravu v rámci celého světa jsme schopni zajistit v systémech "door to door" nebo "airport to airport"
 • zajišťujeme jak pojištění tak sledování zásilek
LOGISTICKÉ PORADENSTVÍ
 • zpracování cenové nabídky
 • určení optimální trasy
 • pojištění zásilek
 • poradenství v oblasti celních služeb
KONTAKTY
Tel: +420 572 631 684
  +420 572 631 685
Fax: +420 572 631 686
E-mail: ormius@ormius.cz