Mezinárodní doprava a zasilatelství

Úvod

Věříme v ochranu soukromí a respektujeme vaše práva na ochranu osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, používáme a zpracováváme vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme různé typy osobních údajů o vás, v závislosti na tom, jak naše webové stránky a služby používáte. Mezi tyto údaje mohou patřit:

Jak používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze v případě, že je to nezbytné pro výše uvedené účely. Mezi tyto třetí strany mohou patřit:

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Implementovali jsme technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, zveřejněním, ztrátou nebo zničením.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje anonymizovány nebo smazány.

Vaše práva

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní informace

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Ormius s.r.o.
Neradice 2175, 688 01 Uherský Brod
Česká republika
Web: https://ormius.cz
E-mail: ormius@ormius.cz

Datum: 2024-01-01

Verze: 1.0